Aprūpe

Mīlestība ir zaudēta spēle…

Mīlestības atkarība: iemīlēšanās veido jauniešu identitāti, tā tiek uztverta kā racionālas rīcības rezultāts, griba mainīties, atdalīšanās no bērnības.