Terapijas stāsti # 2: pēcpusdiena ar velnu

Šajos klīniskajos gadījumos dažādu pacientu ievērojamais cepetis tiek garšots ar iztēles mērci, lai pacientus padarītu neidentificējamus.