Psihopedija

Placebo un Placebo efekts

Tādēļ placebo zinātniskajā literatūrā ir definēts kā viela bez īpašas farmakoloģiskas aktivitātes, ko lieto kā kontroli klīniskajos pētījumos vai konkrētam pacientam, lai stimulētu iespējamos psiholoģiskos ieguvumus.